Câu hỏi:

14/01/2022 354

Câu nào sai trong các câu dưới đây khi nói về chức năng lưu biên bản hệ thống?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chức năng lưu biên bản hệ thống:

+ Cho biết số lần truy cập vào hệ thống, vào từng thành phần của hệ thống, vào từng yêu cầu tra cứu, …

+ Cho thông tin về một số lần cập nhật cuối cùng: lưu lại nội dung cập nhật, người thực hiện, thời điểm cập nhật.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây không phải là bảo mật thông tin trong hệ CSDL?

Xem đáp án » 14/01/2022 12,426

Câu 2:

Các yếu tố tham gia trong việc bảo mật hệ thống như mật khẩu, mã hoá thông tin cần phải:

Xem đáp án » 14/01/2022 9,173

Câu 3:

Bảng phân quyền cho phép:

Xem đáp án » 14/01/2022 5,906

Câu 4:

Người có chức năng phân quyền truy cập là: 

Xem đáp án » 14/01/2022 4,770

Câu 5:

Các giải pháp cho việc bảo mật CSDL gồm có:

Xem đáp án » 14/01/2022 4,334

Câu 6:

Trong một trường THPT có xây dựng một CSDL quản lý điểm Học Sinh. Người Quản trị CSDL có phân quyền truy cập cho các đối tượng truy cập vào CSDL. Theo em cách phân quyền nào dưới đây hợp lý:

Xem đáp án » 14/01/2022 3,013

Câu 7:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,474

Bình luận


Bình luận