Câu hỏi:

14/01/2022 694

Để kết nối các máy tính người ta

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : D

Để kết nối các máy tính người ta có thể sử dụng cáp quang, sử dụng cáp chuyên dụng và đường điện thoại, sử dụng đường truyền vô tuyến.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mô hình Client – Server là mô hình

Xem đáp án » 14/01/2022 1,527

Câu 2:

Máy tính nào dưới đây cung cấp các dịch vụ cho máy tính cá nhân?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,361

Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây về bộ định tuyến là đúng đắn nhất?

Xem đáp án » 14/01/2022 582

Câu 4:

Để kết nối mạng không dây đơn giản cần có:

Xem đáp án » 14/01/2022 350

Câu 5:

Mạng INTERNET gồm có những thành phần nào:

Xem đáp án » 14/01/2022 274

Câu 6:

Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng?

Xem đáp án » 14/01/2022 270

Bình luận


Bình luận