Câu hỏi:

14/01/2022 270

Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : D

Webcam là không phải là thiết bị mạng. Một số thiết bị mạng như Hub, bộ định tuyến, bộ khuếch đại, vỉ mạng…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mô hình Client – Server là mô hình

Xem đáp án » 14/01/2022 1,502

Câu 2:

Máy tính nào dưới đây cung cấp các dịch vụ cho máy tính cá nhân?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,358

Câu 3:

Để kết nối các máy tính người ta

Xem đáp án » 14/01/2022 690

Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây về bộ định tuyến là đúng đắn nhất?

Xem đáp án » 14/01/2022 578

Câu 5:

Để kết nối mạng không dây đơn giản cần có:

Xem đáp án » 14/01/2022 347

Câu 6:

Mạng INTERNET gồm có những thành phần nào:

Xem đáp án » 14/01/2022 272

Bình luận


Bình luận