Trắc nghiệm Bài 20 (có đáp án): Mạng máy tính

  • 1892 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Máy tính nào dưới đây cung cấp các dịch vụ cho máy tính cá nhân?

Xem đáp án

Đáp án : C

Máy chủ (server) là máy tính đảm bảo việc phục vụ các máy khách (máy tính cá nhân) bằng cách điều khiển việc phân bố tài nguyên nằm trong mạng với mục đích sử dụng chung.


Câu 2:

Mạng INTERNET gồm có những thành phần nào:

Xem đáp án

Đáp án : D

Mạng INTERNET gồm có:

+ Các máy tính

+ Các thiết bị mạng đảm bảo việc kết nối giữa các máy tính với nhau

+ Phần mềm hỗ trợ kết nối (giao tiếp) giữa các máy với nhau.


Câu 3:

Để kết nối các máy tính người ta

Xem đáp án

Đáp án : D

Để kết nối các máy tính người ta có thể sử dụng cáp quang, sử dụng cáp chuyên dụng và đường điện thoại, sử dụng đường truyền vô tuyến.


Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây về bộ định tuyến là đúng đắn nhất?

Xem đáp án

Đáp án : A

Bộ định tuyến (Router) Là thiết bị để kết nối hai mạng máy tính sao cho máy từ mạng này có thể gửi gói tin sang máy của mạng kia.


Câu 5:

Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng?

Xem đáp án

Đáp án : D

Webcam là không phải là thiết bị mạng. Một số thiết bị mạng như Hub, bộ định tuyến, bộ khuếch đại, vỉ mạng…


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

3 tháng trước

Hoàng Văn Tú

P

3 tháng trước

Phuong Anh Nguyễn

T

3 tháng trước

Trần Thủy

Bình luận


Bình luận