Câu hỏi:

14/01/2022 274

Mạng INTERNET gồm có những thành phần nào:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : D

Mạng INTERNET gồm có:

+ Các máy tính

+ Các thiết bị mạng đảm bảo việc kết nối giữa các máy tính với nhau

+ Phần mềm hỗ trợ kết nối (giao tiếp) giữa các máy với nhau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mô hình Client – Server là mô hình

Xem đáp án » 14/01/2022 1,527

Câu 2:

Máy tính nào dưới đây cung cấp các dịch vụ cho máy tính cá nhân?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,361

Câu 3:

Để kết nối các máy tính người ta

Xem đáp án » 14/01/2022 693

Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây về bộ định tuyến là đúng đắn nhất?

Xem đáp án » 14/01/2022 582

Câu 5:

Để kết nối mạng không dây đơn giản cần có:

Xem đáp án » 14/01/2022 349

Câu 6:

Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng?

Xem đáp án » 14/01/2022 270

Bình luận


Bình luận