Câu hỏi:

14/01/2022 583

Phát biểu nào dưới đây về bộ định tuyến là đúng đắn nhất?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : A

Bộ định tuyến (Router) Là thiết bị để kết nối hai mạng máy tính sao cho máy từ mạng này có thể gửi gói tin sang máy của mạng kia.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mô hình Client – Server là mô hình

Xem đáp án » 14/01/2022 1,527

Câu 2:

Máy tính nào dưới đây cung cấp các dịch vụ cho máy tính cá nhân?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,361

Câu 3:

Để kết nối các máy tính người ta

Xem đáp án » 14/01/2022 694

Câu 4:

Để kết nối mạng không dây đơn giản cần có:

Xem đáp án » 14/01/2022 350

Câu 5:

Mạng INTERNET gồm có những thành phần nào:

Xem đáp án » 14/01/2022 274

Câu 6:

Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng?

Xem đáp án » 14/01/2022 270

Bình luận


Bình luận