Câu hỏi:

15/01/2022 213

Việc phóng các vệ tinh nhân tạo hay bay lên vũ trụ là ứng dụng của Tin học trong:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : D

Con người không thể phóng được các vệ tinh nhân tạo hay bay lên vũ trụ nếu không có sự giúp đỡ của các hệ thống máy tính đó là những ứng dụng của Tin học trong tự động hóa và điều khiển.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Học qua mạng Internet, học bằng giáo án điện tử là ứng dụng của Tin học trong:

Xem đáp án » 15/01/2022 176

Câu 2:

Việc nào dưới đây được khuyến khích thực hiện:

Xem đáp án » 15/01/2022 174

Câu 3:

Việc chế tạo rô bốt được chế tạo nhằm hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu khoa học là ứng dụng của Tin học trong….

Xem đáp án » 15/01/2022 131

Câu 4:

E-commerce, E-learning, E-government,... là ứng dụng của Tin học trong:

Xem đáp án » 15/01/2022 130

Câu 5:

Phần mềm trò chơi, xem phim, nghe nhạc,... là ứng dụng của Tin học trong:

Xem đáp án » 15/01/2022 126

Câu 6:

Các việc nào dưới đây cần phê phán?

Xem đáp án » 15/01/2022 121

Bình luận


Bình luận