Câu hỏi:

15/01/2022 128

E-commerce, E-learning, E-government,... là ứng dụng của Tin học trong:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : A

Các giải pháp tin học cùng với công nghệ truyền thông hiện đại tạo ra được mạng máy tính toàn cầu Internet, nhờ đó phát triển nhiều dịch vụ tiện lợi, đa dạng như thương mại điện tử (E-commerce), đào tạo điện tử (E-learning), chính phủ điện tử (E-government)…Nó là những ứng dụng tiêu biểu của tin học trong truyền thông.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc phóng các vệ tinh nhân tạo hay bay lên vũ trụ là ứng dụng của Tin học trong:

Xem đáp án » 15/01/2022 210

Câu 2:

Học qua mạng Internet, học bằng giáo án điện tử là ứng dụng của Tin học trong:

Xem đáp án » 15/01/2022 173

Câu 3:

Việc nào dưới đây được khuyến khích thực hiện:

Xem đáp án » 15/01/2022 170

Câu 4:

Phần mềm trò chơi, xem phim, nghe nhạc,... là ứng dụng của Tin học trong:

Xem đáp án » 15/01/2022 125

Câu 5:

Việc chế tạo rô bốt được chế tạo nhằm hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu khoa học là ứng dụng của Tin học trong….

Xem đáp án » 15/01/2022 123

Câu 6:

Các việc nào dưới đây cần phê phán?

Xem đáp án » 15/01/2022 120

Bình luận


Bình luận