Câu hỏi:

15/01/2022 102

Máy tính là một công cụ dùng để:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : D

Máy tính là một công cụ dùng để giải trí, học tập, xử lí thông tin, giải các bài toán khoa học kĩ thuật, truyền thông, soạn thảo, in ấn văn bản…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc phóng các vệ tinh nhân tạo hay bay lên vũ trụ là ứng dụng của Tin học trong:

Xem đáp án » 15/01/2022 218

Câu 2:

Học qua mạng Internet, học bằng giáo án điện tử là ứng dụng của Tin học trong:

Xem đáp án » 15/01/2022 177

Câu 3:

Việc nào dưới đây được khuyến khích thực hiện:

Xem đáp án » 15/01/2022 175

Câu 4:

E-commerce, E-learning, E-government,... là ứng dụng của Tin học trong:

Xem đáp án » 15/01/2022 132

Câu 5:

Việc chế tạo rô bốt được chế tạo nhằm hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu khoa học là ứng dụng của Tin học trong….

Xem đáp án » 15/01/2022 131

Câu 6:

Phần mềm trò chơi, xem phim, nghe nhạc,... là ứng dụng của Tin học trong:

Xem đáp án » 15/01/2022 128

Câu 7:

Các việc nào dưới đây cần phê phán?

Xem đáp án » 15/01/2022 125

Bình luận


Bình luận