Câu hỏi:

15/01/2022 110

Việc thiết kế ôtô hay dự báo thời tiết là ứng dụng của Tin học trong:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : B

Nhờ có máy tính mà những bài toán khoa học kĩ thuật như việc thiết kế kĩ thuật, xử lí các số liệu thực nghiệm, dự báo thời tiết…được trực quan hơn, nhanh hơn, hoàn thiện và chi phí thấp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc phóng các vệ tinh nhân tạo hay bay lên vũ trụ là ứng dụng của Tin học trong:

Xem đáp án » 15/01/2022 218

Câu 2:

Học qua mạng Internet, học bằng giáo án điện tử là ứng dụng của Tin học trong:

Xem đáp án » 15/01/2022 176

Câu 3:

Việc nào dưới đây được khuyến khích thực hiện:

Xem đáp án » 15/01/2022 175

Câu 4:

Việc chế tạo rô bốt được chế tạo nhằm hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu khoa học là ứng dụng của Tin học trong….

Xem đáp án » 15/01/2022 131

Câu 5:

E-commerce, E-learning, E-government,... là ứng dụng của Tin học trong:

Xem đáp án » 15/01/2022 131

Câu 6:

Phần mềm trò chơi, xem phim, nghe nhạc,... là ứng dụng của Tin học trong:

Xem đáp án » 15/01/2022 127

Câu 7:

Các việc nào dưới đây cần phê phán?

Xem đáp án » 15/01/2022 124

Bình luận


Bình luận