Câu hỏi:

15/01/2022 75

Đâu là kí hiệu điôt bán dẫn:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B.

Vì đáp án A sai vị trí cực, đáp án C vẽ kí hiệu thiếu, đáp án D là kí hiệu tirixto.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Tirixto cho dòng điện đi qua khi:

Xem đáp án » 14/01/2022 309

Câu 2:

Điôt bán dẫn là linh kiện bán dẫn có:

Xem đáp án » 14/01/2022 175

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án » 14/01/2022 148

Câu 4:

Công dụng của tirixto:

Xem đáp án » 14/01/2022 146

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 140

Câu 6:

Linh kiện điôt có:

Xem đáp án » 14/01/2022 120

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây không đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 112

Bình luận


Bình luận