Câu hỏi:

15/01/2022 88

Tranzito PNP có:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C.

Vì đáp án A và B vẽ sai vị trí cực, đáp án D vẽ kí hiệu sai chiều mũi tên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Tirixto cho dòng điện đi qua khi:

Xem đáp án » 14/01/2022 305

Câu 2:

Điôt bán dẫn là linh kiện bán dẫn có:

Xem đáp án » 14/01/2022 175

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án » 14/01/2022 146

Câu 4:

Công dụng của tirixto:

Xem đáp án » 14/01/2022 146

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 138

Câu 6:

Linh kiện điôt có:

Xem đáp án » 14/01/2022 118

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây không đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 108

Bình luận


Bình luận