Câu hỏi:

27/01/2022 64

Câu 2. Cơ cấu phân phối khí thực hiện quá trình nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Cơ cấu phân phối khí có nhiệm vụ đóng, mở các cửa nạp, thải đúng lúc để động cơ thực hiện quá trình nạp khí mới vào xilanh và thải khí đã cháy trong xilanh ra ngoài.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 14. Khi động cơ 4 kì làm việc, xupap nạp mở mấy lần trong 1 chu trình?

Xem đáp án » 27/01/2022 2,832

Câu 2:

Câu 15. Khi động cơ 4 kì làm việc, xupap thải mở mấy lần trong 1 chu trình?

Xem đáp án » 27/01/2022 965

Câu 3:

Câu 6. Cơ cấu phân phối khí dùng xupap nào được sử dụng phổ biến hơn?

Xem đáp án » 27/01/2022 690

Câu 4:

Câu 3. Người ta chia cơ cấu phân phối khí làm mấy loại?

Xem đáp án » 27/01/2022 438

Câu 5:

Câu 1. Cơ cấu phân phối khí giúp:

Xem đáp án » 27/01/2022 314

Câu 6:

Câu 4. Có mấy loại cơ cấu phân phối khí dùng xupap?

Xem đáp án » 27/01/2022 235

Câu 7:

Câu 5. Cơ cấu phân phối khí xupap đặt có cấu tạo như thế nào so với cơ cấu phân phối khí xupap treo?

Xem đáp án » 27/01/2022 177

Bình luận


Bình luận