Câu hỏi:

27/01/2022 147

Câu 9. Hãy cho biết, đâu là cơ cấu phân phối khí dùng xupap đặt?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Đáp án A là cơ cấu phân phối khí dùng xupap treo.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 14. Khi động cơ 4 kì làm việc, xupap nạp mở mấy lần trong 1 chu trình?

Xem đáp án » 27/01/2022 2,832

Câu 2:

Câu 15. Khi động cơ 4 kì làm việc, xupap thải mở mấy lần trong 1 chu trình?

Xem đáp án » 27/01/2022 967

Câu 3:

Câu 6. Cơ cấu phân phối khí dùng xupap nào được sử dụng phổ biến hơn?

Xem đáp án » 27/01/2022 693

Câu 4:

Câu 3. Người ta chia cơ cấu phân phối khí làm mấy loại?

Xem đáp án » 27/01/2022 438

Câu 5:

Câu 1. Cơ cấu phân phối khí giúp:

Xem đáp án » 27/01/2022 315

Câu 6:

Câu 4. Có mấy loại cơ cấu phân phối khí dùng xupap?

Xem đáp án » 27/01/2022 238

Câu 7:

Câu 5. Cơ cấu phân phối khí xupap đặt có cấu tạo như thế nào so với cơ cấu phân phối khí xupap treo?

Xem đáp án » 27/01/2022 177

Bình luận


Bình luận