Câu hỏi:

27/01/2022 86

Câu 11. Hãy cho biết, vị trí số 2 của cơ cấu phân phối khí xupap treo là gì?

Hãy cho biết, vị trí số 2 của cơ cấu phân phối khí xupap treo là gì (ảnh 1)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Vị trí số 1: trục cam và cam

+ Vị trí số 2: con đội

+ Vị trí số 3: lò xo xupap

+ Vị trí số 4: xupap

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 14. Khi động cơ 4 kì làm việc, xupap nạp mở mấy lần trong 1 chu trình?

Xem đáp án » 27/01/2022 2,825

Câu 2:

Câu 15. Khi động cơ 4 kì làm việc, xupap thải mở mấy lần trong 1 chu trình?

Xem đáp án » 27/01/2022 955

Câu 3:

Câu 6. Cơ cấu phân phối khí dùng xupap nào được sử dụng phổ biến hơn?

Xem đáp án » 27/01/2022 676

Câu 4:

Câu 3. Người ta chia cơ cấu phân phối khí làm mấy loại?

Xem đáp án » 27/01/2022 432

Câu 5:

Câu 1. Cơ cấu phân phối khí giúp:

Xem đáp án » 27/01/2022 308

Câu 6:

Câu 4. Có mấy loại cơ cấu phân phối khí dùng xupap?

Xem đáp án » 27/01/2022 230

Câu 7:

Câu 5. Cơ cấu phân phối khí xupap đặt có cấu tạo như thế nào so với cơ cấu phân phối khí xupap treo?

Xem đáp án » 27/01/2022 172

Bình luận


Bình luận