Câu hỏi:

09/02/2022 60

Tín hiệu hình ảnh sau khi được xử lí độc lập sẽ được đưa tới:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Sơ đồ nhận và xử lí tín hiệu âm thanh, hình ảnh cho thấy, tín hiệu hình ảnh sau khi được xử lí độc lập sẽ được đưa tới đèn hình.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Máy thu hình có loại nào sau đây?

Xem đáp án » 09/02/2022 760

Câu 2:

Có mấy loại máy thu hình?

Xem đáp án » 09/02/2022 463

Câu 3:

Tín hiệu âm thanh sau khi được xử lí độc lập sẽ được đưa tới:

Xem đáp án » 09/02/2022 257

Câu 4:

Khối 2 của máy thu hình có tên gọi là:

Xem đáp án » 09/02/2022 255

Câu 5:

Máy thu hình sẽ thu nhận tín hiệu nào?

Xem đáp án » 09/02/2022 214

Câu 6:

Máy thu hình màu có mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 135

Câu 7:

Tín hiệu nào được xử lí độc lập trong máy thu hình?

Xem đáp án » 09/02/2022 115

Bình luận


Bình luận