Câu hỏi:

09/02/2022 259

Khối 2 của máy thu hình có tên gọi là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Khối 1: Khối cao tần, trung tần, tách sóng

+ Khối 3: Khối xử lí tín hiệu hình

+ Khối 4: Khối đồng bộ và tạo xung quét

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Máy thu hình có loại nào sau đây?

Xem đáp án » 09/02/2022 763

Câu 2:

Có mấy loại máy thu hình?

Xem đáp án » 09/02/2022 466

Câu 3:

Tín hiệu âm thanh sau khi được xử lí độc lập sẽ được đưa tới:

Xem đáp án » 09/02/2022 258

Câu 4:

Máy thu hình sẽ thu nhận tín hiệu nào?

Xem đáp án » 09/02/2022 214

Câu 5:

Máy thu hình màu có mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 136

Câu 6:

Tín hiệu nào được xử lí độc lập trong máy thu hình?

Xem đáp án » 09/02/2022 115

Bình luận


Bình luận