Câu hỏi:

09/02/2022 44

Khối 4 của máy thu hình có tên gọi là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích:

+ Khối 1: Khối cao tần, trung tần, tách sóng

+ Khối 2: Khối xử lí tín hiệu âm thanh

+ Khối 3: Khối xử lí tín hiệu hình

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Máy thu hình có loại nào sau đây?

Xem đáp án » 09/02/2022 760

Câu 2:

Có mấy loại máy thu hình?

Xem đáp án » 09/02/2022 461

Câu 3:

Tín hiệu âm thanh sau khi được xử lí độc lập sẽ được đưa tới:

Xem đáp án » 09/02/2022 256

Câu 4:

Khối 2 của máy thu hình có tên gọi là:

Xem đáp án » 09/02/2022 255

Câu 5:

Máy thu hình sẽ thu nhận tín hiệu nào?

Xem đáp án » 09/02/2022 213

Câu 6:

Máy thu hình màu có mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 134

Câu 7:

Tín hiệu nào được xử lí độc lập trong máy thu hình?

Xem đáp án » 09/02/2022 114

Bình luận


Bình luận