Câu hỏi:

09/02/2022 92

Khối xử lí tín hiệu hình khuếch đại tín hiệu màu:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Khối xử lí tín hiệu hình có nhiệm vụ nhận tín hiệu hình, khuếch đại, giải mã màu, sau đó khuếch đại tín hiệu màu đỏ, lục, lam đưa tới ba catot đèn hình màu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Máy thu hình có loại nào sau đây?

Xem đáp án » 09/02/2022 771

Câu 2:

Có mấy loại máy thu hình?

Xem đáp án » 09/02/2022 476

Câu 3:

Tín hiệu âm thanh sau khi được xử lí độc lập sẽ được đưa tới:

Xem đáp án » 09/02/2022 262

Câu 4:

Khối 2 của máy thu hình có tên gọi là:

Xem đáp án » 09/02/2022 261

Câu 5:

Máy thu hình sẽ thu nhận tín hiệu nào?

Xem đáp án » 09/02/2022 219

Câu 6:

Máy thu hình màu có mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 138

Câu 7:

Tín hiệu nào được xử lí độc lập trong máy thu hình?

Xem đáp án » 09/02/2022 119

Bình luận


Bình luận