Câu hỏi:

09/02/2022 1,709

Động cơ không đồng bộ ba pha có:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Động cơ xoay chiều ba pha có tốc độ quay của roto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường dòng điện cấp cho động cơ được gọi là động cơ không đồng bộ ba pha.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động cơ không đồng bộ ba pha có đặc điểm là:

Xem đáp án » 09/02/2022 1,117

Câu 2:

Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha có mấy bộ phận chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 275

Câu 3:

Cấu tạo stato của động cơ không đồng bộ ba pha có mấy phần chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 275

Câu 4:

Động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng trong lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 09/02/2022 215

Câu 5:

Phần tĩnh của động cơ không đồng bộ ba pha là:

Xem đáp án » 09/02/2022 204

Câu 6:

Lõi thép roto xẻ rãnh ở vị trí nào?

Xem đáp án » 09/02/2022 129

Bình luận


Bình luận