Câu hỏi:

09/02/2022 275

Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha có mấy bộ phận chính?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha có 2 bộ phận chính: stato và roto.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động cơ không đồng bộ ba pha có:

Xem đáp án » 09/02/2022 1,707

Câu 2:

Động cơ không đồng bộ ba pha có đặc điểm là:

Xem đáp án » 09/02/2022 1,117

Câu 3:

Cấu tạo stato của động cơ không đồng bộ ba pha có mấy phần chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 273

Câu 4:

Động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng trong lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 09/02/2022 215

Câu 5:

Phần tĩnh của động cơ không đồng bộ ba pha là:

Xem đáp án » 09/02/2022 203

Câu 6:

Lõi thép roto xẻ rãnh ở vị trí nào?

Xem đáp án » 09/02/2022 129

Bình luận


Bình luận