Câu hỏi:

09/02/2022 209

Phần tĩnh của động cơ không đồng bộ ba pha là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Roto là phần quay.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động cơ không đồng bộ ba pha có:

Xem đáp án » 09/02/2022 1,713

Câu 2:

Động cơ không đồng bộ ba pha có đặc điểm là:

Xem đáp án » 09/02/2022 1,122

Câu 3:

Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha có mấy bộ phận chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 280

Câu 4:

Cấu tạo stato của động cơ không đồng bộ ba pha có mấy phần chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 280

Câu 5:

Động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng trong lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 09/02/2022 218

Câu 6:

Lõi thép roto xẻ rãnh ở vị trí nào?

Xem đáp án » 09/02/2022 130

Bình luận


Bình luận