Câu hỏi:

09/02/2022 1,121

Động cơ không đồng bộ ba pha có đặc điểm là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Động cơ không đồng bộ ba pha có cấu tạo đơn giản, kích thước nhỏ gọn, vận hành đơn giản nên được sử dụng rộng rãi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động cơ không đồng bộ ba pha có:

Xem đáp án » 09/02/2022 1,712

Câu 2:

Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha có mấy bộ phận chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 280

Câu 3:

Cấu tạo stato của động cơ không đồng bộ ba pha có mấy phần chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 280

Câu 4:

Động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng trong lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 09/02/2022 217

Câu 5:

Phần tĩnh của động cơ không đồng bộ ba pha là:

Xem đáp án » 09/02/2022 206

Câu 6:

Lõi thép roto xẻ rãnh ở vị trí nào?

Xem đáp án » 09/02/2022 129

Bình luận


Bình luận