Câu hỏi:

09/02/2022 96

Tải của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: mạng điện sản xuất quy mô nhỏ cấp điện cho những tải tiêu thụ từ vài chục kW đến vài trăm kW.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ cấp điện cho tải tiêu thụ khoảng

Xem đáp án » 09/02/2022 378

Câu 2:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 2 là:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 2 là (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/02/2022 163

Câu 3:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 1 là:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 1 là (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/02/2022 150

Câu 4:

Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ có mấy đặc điểm?

Xem đáp án » 09/02/2022 143

Câu 5:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 3 là:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 3 là (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/02/2022 136

Câu 6:

Đảm bảo chất lượng điện năng của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ thể hiện ở mấy chỉ tiêu?

Xem đáp án » 09/02/2022 126

Câu 7:

Yêu cầu thứ nhất của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

Xem đáp án » 09/02/2022 124

Bình luận


Bình luận