Câu hỏi:

09/02/2022 119

Đặc điểm thứ hai của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Đặc điểm mạng điện sản xuất quy mô nhỏ:

1. Tải phân bố tập trung

2. Dùng máy biến áp riêng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp

3. Mạng chiếu sáng được cấp từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ cấp điện cho tải tiêu thụ khoảng

Xem đáp án » 09/02/2022 378

Câu 2:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 2 là:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 2 là (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/02/2022 161

Câu 3:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 1 là:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 1 là (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/02/2022 150

Câu 4:

Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ có mấy đặc điểm?

Xem đáp án » 09/02/2022 141

Câu 5:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 3 là:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 3 là (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/02/2022 135

Câu 6:

Đảm bảo chất lượng điện năng của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ thể hiện ở mấy chỉ tiêu?

Xem đáp án » 09/02/2022 126

Câu 7:

Yêu cầu thứ nhất của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

Xem đáp án » 09/02/2022 123

Bình luận


Bình luận