Câu hỏi:

09/02/2022 139

Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ có mấy đặc điểm?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ có 3 đặc điểm:

+ Tải phân bố tập trung

+ Dùng máy biến áp riêng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp

+ Mạng chiếu sáng được cấp từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ cấp điện cho tải tiêu thụ khoảng

Xem đáp án » 09/02/2022 376

Câu 2:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 2 là:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 2 là (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/02/2022 160

Câu 3:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 1 là:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 1 là (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/02/2022 150

Câu 4:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 3 là:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 3 là (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/02/2022 134

Câu 5:

Yêu cầu thứ nhất của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

Xem đáp án » 09/02/2022 123

Câu 6:

Đảm bảo chất lượng điện năng của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ thể hiện ở mấy chỉ tiêu?

Xem đáp án » 09/02/2022 121

Bình luận


Bình luận