Câu hỏi:

09/02/2022 371

Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ cấp điện cho tải tiêu thụ khoảng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Mạng điện cấp điện cho sản xuất quy mô nhỏ bao gồm các tổ sản xuất, các phân xưởng sản xuất chỉ tiêu thụ công suất vài chục kW tới các xí nghiệp sản xuất nhỏ, công suất tiêu thụ vài trăm kW.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 2 là:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 2 là (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/02/2022 159

Câu 2:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 1 là:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 1 là (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/02/2022 147

Câu 3:

Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ có mấy đặc điểm?

Xem đáp án » 09/02/2022 137

Câu 4:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 3 là:

Trong sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ sau đây, vị trí số 3 là (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/02/2022 129

Câu 5:

Yêu cầu thứ nhất của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

Xem đáp án » 09/02/2022 121

Câu 6:

Đảm bảo chất lượng điện năng của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ thể hiện ở mấy chỉ tiêu?

Xem đáp án » 09/02/2022 119

Bình luận


Bình luận