Câu hỏi:

11/03/2022 450

Hai vật nhỏ hút nhau, ta có thể kết luận gì

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Giải thích:

TH 1: Các vật nhiễm điện có thể hút các vật khác, vì vậy nếu 1 trong hai vật nhiễm điện thì có thế hút nhau.

TH 2: Khi hai vật nhiễm điện trái dấu thì chún hút nhau.

Vì vậy cả ba trường hợp đều có thể xảy ra.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có 4 vật a, b, c, d đã nhiễm điện. Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì:

Xem đáp án » 08/05/2020 60,696

Câu 2:

Thanh thủy tinh sau khi cọ xát với lụa thì:

Xem đáp án » 08/05/2020 54,519

Câu 3:

Tổng điện tích hạt nhân của nguyên tử sắt là 26 nên khi trung hòa về điện thì tổng số electron của nguyên tử sắt này là:

Xem đáp án » 08/05/2020 26,267

Câu 4:

Một vật như thế nào thì gọi là trung hòa về điện?

Xem đáp án » 08/05/2020 23,507

Câu 5:

Một thanh kim loại chưa bị nhiễm điện được cọ xát và sau đó trở thành vật mang điện tích dương. Thanh kim loại khi đó ở vào tình trạng nào trong các tình trạng sau?

Xem đáp án » 08/05/2020 23,404

Câu 6:

Một nguyên tử trung hòa về điện khi:

Xem đáp án » 02/08/2020 19,030

Câu 7:

Thanh thủy tinh tích điện dương khi cọ xát vào lụa, mảnh pôliêtilen tích điện âm khi cọ xát vào len. Đưa mảnh lụa và mảnh len lại gần nhau thì:

Xem đáp án » 08/05/2020 18,661

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK