Câu hỏi:

18/03/2022 38

Đầu thế kỉ XX, Lê-nin đã thành lập một chính đảng do giai cấp công nhân lãnh đạo. Chính đảng này có gì mới so với các tổ chức trước đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

So với các tổ chức trước, dù co lý luận của Mác nhưng lại không nhận ra được vị trí, vai trò sứ mệnh của giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân sẽ là lực lượng lãnh đạo, nòng cốt của cuộc cách mạng tư sản. Cho đến đầu thế kỉ XX, Lê-nin đã nhận thấy rõ được vai trò của công nhân và đã kết hợp các phong trào công nhân với chủ nghĩa Mác.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc duy tân Minh Trị là gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 87

Câu 2:

Mở đầu cuộc cách mạng Tân Hợi ( 1911) là cuộc khởi nghĩa ở đâu?

Xem đáp án » 18/03/2022 76

Câu 3:

Tư bản Anh xuất khẩu tư bản chủ yếu đến khu vực nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 75

Câu 4:

Mục tiêu của Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 66

Câu 5:

Vì sao cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật có sức cuốn hút các nước châu Á noi theo, trong đó có các sĩ phu yêu nước Việt Nam?

Xem đáp án » 18/03/2022 66

Câu 6:

Tại sao có rất nhiều nước cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc?

Xem đáp án » 18/03/2022 62

Câu 7:

Vì sao Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản?

Xem đáp án » 18/03/2022 56

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »