Câu hỏi:

18/03/2022 44

Người đề ra học thuyết tam dân là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

Người đề ra học thuyết tam dân là Tôn Trung Sơn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trình bày bối cảnh, nội dung và kết quả của cuộc Duy Tân Minh Trị (1868) ở Nhật Bản.

Xem đáp án » 18/03/2022 62

Câu 2:

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp là:

Xem đáp án » 18/03/2022 58

Câu 3:

Phát minh khoa học nào là của Giêm Oát

Xem đáp án » 18/03/2022 54

Câu 4:

Ông Lê – nin là người nước nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 50

Câu 5:

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) có kết cục như thế nào? Em có suy nghĩ gì từ những hậu quả của cuộc chiến tranh này?

Xem đáp án » 18/03/2022 50

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »