Câu hỏi:

18/03/2022 63

Trình bày bối cảnh, nội dung và kết quả của cuộc Duy Tân Minh Trị (1868) ở Nhật Bản.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bối cảnh

Cuối thế kỉ XIX, đất nước Nhật Bản lâm vào khủng hoảng sâu sắc về mọi mặt chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại. Chế độ phong kiến Mạc Phủ suy yếu trầm trọng, Nhật Bản bị các nước phương Tây nhòm ngó xâm lược.

Tháng 1-1968, Thiên hoàng Minh trị lên nắm quyền thủ tieu chế độ Mạc Phủ thực hiện chương trình cải cách Duy Tân.

Nội dung:

Về kinh tế:

+ Thống nhất tiền tệ

+ Xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến

+ Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống,… phục vụ giao thông liên lạc.

Về chính trị - xã hội: Bãi bỏ chế độ nông nô, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm chính quyền.

Về giáo dục:

+ Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học - kĩ thuật trong chương trình giảng dạy.

+ Cử những học sinh ưu tú đi du học ở phương Tây.

Về quân sự:

+ Tổ chức quân đội theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh.

+ Công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khí được chú trọng.

Kết quả:

Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, ổn định tình hình kinh tế - xã hội trong nước.

Giúp đất nước thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp là:

Xem đáp án » 18/03/2022 58

Câu 2:

Phát minh khoa học nào là của Giêm Oát

Xem đáp án » 18/03/2022 54

Câu 3:

Ông Lê – nin là người nước nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 54

Câu 4:

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) có kết cục như thế nào? Em có suy nghĩ gì từ những hậu quả của cuộc chiến tranh này?

Xem đáp án » 18/03/2022 52

Câu 5:

Người đề ra học thuyết tam dân là:

Xem đáp án » 18/03/2022 45

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »