Câu hỏi:

18/03/2022 50

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) có kết cục như thế nào? Em có suy nghĩ gì từ những hậu quả của cuộc chiến tranh này?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Kết quả:

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với sự thất bại của phe Liên Minh, gây nên thiệt hại nặng nề về người và của.

+ 10 triệu người chết.

+ 20 triệu người bị thương.

+ Chiến phí 85 tỉ đô la.

Các nước Châu Âu trở thành con nợ của Mỹ.

Bản đồ thế giới thay đổi.

Suy nghĩ về hậu quả:

Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa. Chiến tranh gây thiệt hại về người, số người chết trong các cuộc chiến tranh khó có sử sách nào thống kê hết được, gia đình tan vỡ, cuộc sống của con người bị ảnh hưởng nặng nề. Sức tàn phá của chiến tranh gây ra thiệt hại về tài sản, rất nhiều công trình, thành tựu văn minh bị chiến tranh làm hại mà mãi mãi không thể khôi phục được. Hậu quả chiến tranh để lại vô cùng to lớn, đó là sự ám ảnh trong tâm trí con người.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trình bày bối cảnh, nội dung và kết quả của cuộc Duy Tân Minh Trị (1868) ở Nhật Bản.

Xem đáp án » 18/03/2022 60

Câu 2:

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp là:

Xem đáp án » 18/03/2022 57

Câu 3:

Phát minh khoa học nào là của Giêm Oát

Xem đáp án » 18/03/2022 53

Câu 4:

Ông Lê – nin là người nước nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 49

Câu 5:

Người đề ra học thuyết tam dân là:

Xem đáp án » 18/03/2022 42

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »