Câu hỏi:

18/03/2022 60

Bố đang chở Nam bằng xe máy đến trường học. Nếu nói Nam đang đứng yên thì vật được chọn làm mốc là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dựa vào lí thuyết:

- Vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc.

- Vị trí của vật so với vật mốc không thay đổi theo thời gian thì ta nói vật đứng yên so với vật mốc.

A. Sai – Vật mốc được chọn là hàng cây, vị trí của Nam so với hàng cây thay đổi theo thời gian =>Nam chuyển động so với hàng cây.

B. Đúng – Vật mốc được chọn là xe máy, vị trí của Nam so với xe máy không thay đổi theo thời gian =>Nam đứng yên so với xe máy.

C. Sai – Vật mốc được chọn là mặt đường, vị trí của Nam so với mặt đường thay đổi theo thời gian =>Nam chuyển động với mặt đường.

D. Sai – Vật mốc được chọn là ngôi nhà, vị trí của Nam so với ngôi nhà thay đổi theo thời gian =>Nam chuyển động với ngôi nhà.

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt?

Xem đáp án » 18/03/2022 247

Câu 2:

Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để truyền cho nó một vận tốc. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì

Xem đáp án » 18/03/2022 152

Câu 3:

Thả rơi một viên bi sắt rơi từ trên cao xuống đất, nếu bỏ qua sức cản của không khí thì quỹ đạo chuyển động của viên bi là

Xem đáp án » 18/03/2022 96

Câu 4:

Dạng chuyển động của đầu kim đồng hồ là

Xem đáp án » 18/03/2022 85

Câu 5:

Công thức tính vận tốc là

Xem đáp án » 18/03/2022 74

Câu 6:

Khi một vật đang chuyển động chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì

Xem đáp án » 18/03/2022 73

Câu 7:

Đâu không phải tên của một loại lực ma sát?

Xem đáp án » 18/03/2022 72

Bình luận


Bình luận