Câu hỏi:

18/03/2022 54

Hãy sắp xếp các vận tốc sau đây theo thứ tự từ lớn đến bé:

v1 = 108km/h; v2 = 12m/s; v3 =120m/phút

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đổi:

v1= 108 km/h = \(108.\frac{{1000}}{{3600}}\) = 30 m/s

v2= 12 m/s

v3= 120 m/phút = \(120.\frac{1}{{60}}\) = 2m/s

So sánh: v1 >v2>v3

Chọn đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt?

Xem đáp án » 18/03/2022 243

Câu 2:

Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để truyền cho nó một vận tốc. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì

Xem đáp án » 18/03/2022 147

Câu 3:

Dạng chuyển động của đầu kim đồng hồ là

Xem đáp án » 18/03/2022 81

Câu 4:

Thả rơi một viên bi sắt rơi từ trên cao xuống đất, nếu bỏ qua sức cản của không khí thì quỹ đạo chuyển động của viên bi là

Xem đáp án » 18/03/2022 79

Câu 5:

Công thức tính vận tốc là

Xem đáp án » 18/03/2022 69

Câu 6:

Khi một vật đang chuyển động chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì

Xem đáp án » 18/03/2022 69

Câu 7:

Đâu không phải tên của một loại lực ma sát?

Xem đáp án » 18/03/2022 69

Bình luận


Bình luận