Câu hỏi:

18/03/2022 70

Khi một vật đang chuyển động chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi một vật đang chuyển động chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vật sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

Chọn đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt?

Xem đáp án » 18/03/2022 245

Câu 2:

Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để truyền cho nó một vận tốc. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì

Xem đáp án » 18/03/2022 148

Câu 3:

Thả rơi một viên bi sắt rơi từ trên cao xuống đất, nếu bỏ qua sức cản của không khí thì quỹ đạo chuyển động của viên bi là

Xem đáp án » 18/03/2022 82

Câu 4:

Dạng chuyển động của đầu kim đồng hồ là

Xem đáp án » 18/03/2022 82

Câu 5:

Công thức tính vận tốc là

Xem đáp án » 18/03/2022 70

Câu 6:

Đâu không phải tên của một loại lực ma sát?

Xem đáp án » 18/03/2022 69

Bình luận


Bình luận