Câu hỏi:

18/03/2022 71

Đâu không phải tên của một loại lực ma sát?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Có 3 loại lực ma sát: lực ma sát trượt, lực ma sát nghỉ, lực ma sát lăn.

Chọn đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt?

Xem đáp án » 18/03/2022 245

Câu 2:

Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để truyền cho nó một vận tốc. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì

Xem đáp án » 18/03/2022 152

Câu 3:

Thả rơi một viên bi sắt rơi từ trên cao xuống đất, nếu bỏ qua sức cản của không khí thì quỹ đạo chuyển động của viên bi là

Xem đáp án » 18/03/2022 94

Câu 4:

Dạng chuyển động của đầu kim đồng hồ là

Xem đáp án » 18/03/2022 82

Câu 5:

Khi một vật đang chuyển động chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì

Xem đáp án » 18/03/2022 72

Câu 6:

Công thức tính vận tốc là

Xem đáp án » 18/03/2022 70

Bình luận


Bình luận