Câu hỏi:

21/03/2022 883

Với điện trường như thế nào thì có thể viết hệ thức U = E.d?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Với điện trường đều thì: U = Ed, trong đó:

E là cường độ điện trường

U là hiệu điện thế

d là độ dài đại số quãng đường dịch chuyển của điện tích theo phương của cường độ điện trường.

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho một đoạn mạch có điện trở không đổi. Nếu hiệu điện thế hai đầu mạch tăng hai lần thì trong cùng khoảng thời gian năng lượng tiêu thụ của mạch

Xem đáp án » 21/03/2022 206

Câu 2:

Một điện tích q = 2.10-7 C đặt tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực F = 4.10-3 N. Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại điểm M có độ lớn là

Xem đáp án » 21/03/2022 109

Câu 3:

Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với

Xem đáp án » 21/03/2022 105

Câu 4:

Tụ điện

Xem đáp án » 21/03/2022 103

Câu 5:

Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện

Xem đáp án » 21/03/2022 101

Câu 6:

Công của lực điện làm di chuyển điện tích trong một điện trường đều

Xem đáp án » 21/03/2022 92

Bình luận


Bình luận