Đề thi Giữa kì 1 Vật lí 11 có đáp án (Đề 6)

  • 673 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên ba lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ

Xem đáp án

Từ công thức lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm: \(F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\)ta thấy lực tương tác tĩnh điện tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích điểm.

Vậy nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên ba lần thì lực tĩnh điện giảm đi chín lần.

Chọn đáp án B


Câu 2:

Công của lực điện làm di chuyển điện tích trong một điện trường đều

Xem đáp án

+ Công của lực điện di chuyển điện tích trong một điện trường đều: A = qEd, trong đó:

q là điện tích

E là cường độ điện trường

d là độ dài đại số của quãng đường dịch chuyển điện tích theo phương của điện trường (d không phụ thuộc dạng đường đi, chỉ phụ thuộc điểm đầu và điểm cuối).

+ Giá trị q, d có thể >0 hoặc < 0 nên công của lực điện có thể âm hoặc dương.

+ Đơn vị của công là Jun (J)

Chọn đáp án B


Câu 3:

Công của lực lạ làm di chuyển điện tích 4 C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện là 24 J. Suất điện động của nguồn là

Xem đáp án

Suất điện động của nguồn: \({\rm{E}} = \frac{{{A_{ng}}}}{q} = \frac{{24}}{4} = 6V\)

Chọn đáp án B


Câu 4:

Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với

Xem đáp án

+ Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch: W = UIt, trong đó:

U là hiệu điện thế hai đầu mạch

I là cường độ dòng điện trong mạch

t là thời gian dòng điện chạy qua mạch

+ Vậy điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với nhiệt độ của vật dẫn trong mạch.

Chọn đáp án B


Câu 5:

Đại lượngđặc trưng cho tác dụng lực của điện trường lên điện tích q đặt tại một điểm trong điện trường là

Xem đáp án

Cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường lên điện tích q đặt tại một điểm trong điện trường.

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận