Câu hỏi:

21/03/2022 41

Biết hiệu điện thế UMN = - 3 V. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hiệu điện thế UMN= - 3V, tức là VM– VN= -3V hay VN– VM= 3V

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Với điện trường như thế nào thì có thể viết hệ thức U = E.d?

Xem đáp án » 21/03/2022 299

Câu 2:

Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện

Xem đáp án » 21/03/2022 87

Câu 3:

Một điện tích q = 2.10-7 C đặt tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực F = 4.10-3 N. Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại điểm M có độ lớn là

Xem đáp án » 21/03/2022 84

Câu 4:

Cho một đoạn mạch có điện trở không đổi. Nếu hiệu điện thế hai đầu mạch tăng hai lần thì trong cùng khoảng thời gian năng lượng tiêu thụ của mạch

Xem đáp án » 21/03/2022 81

Câu 5:

Công của lực điện làm di chuyển điện tích trong một điện trường đều

Xem đáp án » 21/03/2022 74

Câu 6:

Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với

Xem đáp án » 21/03/2022 70

Câu 7:

Đại lượngđặc trưng cho tác dụng lực của điện trường lên điện tích q đặt tại một điểm trong điện trường là

Xem đáp án » 21/03/2022 69

Bình luận


Bình luận