Câu hỏi:

21/03/2022 93

Công của lực điện làm di chuyển điện tích trong một điện trường đều

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

+ Công của lực điện di chuyển điện tích trong một điện trường đều: A = qEd, trong đó:

q là điện tích

E là cường độ điện trường

d là độ dài đại số của quãng đường dịch chuyển điện tích theo phương của điện trường (d không phụ thuộc dạng đường đi, chỉ phụ thuộc điểm đầu và điểm cuối).

+ Giá trị q, d có thể >0 hoặc < 0 nên công của lực điện có thể âm hoặc dương.

+ Đơn vị của công là Jun (J)

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Với điện trường như thế nào thì có thể viết hệ thức U = E.d?

Xem đáp án » 21/03/2022 887

Câu 2:

Cho một đoạn mạch có điện trở không đổi. Nếu hiệu điện thế hai đầu mạch tăng hai lần thì trong cùng khoảng thời gian năng lượng tiêu thụ của mạch

Xem đáp án » 21/03/2022 210

Câu 3:

Một điện tích q = 2.10-7 C đặt tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực F = 4.10-3 N. Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại điểm M có độ lớn là

Xem đáp án » 21/03/2022 109

Câu 4:

Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với

Xem đáp án » 21/03/2022 105

Câu 5:

Tụ điện

Xem đáp án » 21/03/2022 103

Câu 6:

Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện

Xem đáp án » 21/03/2022 102

Bình luận


Bình luận