Đề thi Giữa kì 1 Vật lí 11 có đáp án (Đề 1)

  • 2577 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quan hệ giữa cường độ điện trường E và hiệu điện thế U giữa hai điểm mà hình chiếu đường nối hai điểm đó lên đường sức là d thì cho bởi biểu thức

Xem đáp án

Quan hệ giữa cường độ điện trường E và hiệu điện thế U giữa hai điểm mà hình chiếu đường nối hai điểm đó lên đường sức là d thì cho bởi biểu thức: U = E.d

Chọn đáp án A


Câu 2:

Cách biểu diễn lực tương tác giữa hai điện tích đứng yên nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Vì các điện tích cùng dấu đẩy nhau, trái dấu hút nhau.

Chọn đáp án C


Câu 3:

Công thức nào là định luật Ôm cho mạch điện kín gồm một nguồn điện (\[{\rm{E}}\],r ) và một điện trở ngoài R

Xem đáp án

Công thức định luật Ôm cho mạch điện kín gồm một nguồn điện (\[{\rm{E}}\], r) và một điện trở ngoài R là: \(I = \frac{{\rm{E}}}{{R + r}}\)

Chọn đáp án A


Câu 4:

Công của lực điện không phụ thuộc vào

Xem đáp án

Công của lực điện: A = qEd, trong đó:

+ q là điện tích

+ E là cường độ điện trường

+ d là độ dài đại số hình chiếu của quãng đường dịch chuyển theo phương của cường độ điện trường (d không phụ thuộc vào dạng đường đi, chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối)

Chọn đáp án B


Câu 5:

Điện năng tiêu thụ được đo bằng

Xem đáp án

Điện năng tiêu thụ được đo bằng công tơ điện. (Tĩnh điện kế - đo điện tích hoặc điện thế của vật. Ampe kế - đo cường độ dòng điện. Vôn kế - đo hiệu điện thế).

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận