Câu hỏi:

21/03/2022 56

Cho hệ gồm 3 quả cầu kim loại tích điện và điện tích các quả cầu lần lượt là là + 3 C, - 7 C và + 7 C. Khi đó điện tích của hệ

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Điện tích của hệ là: q = 3 + (-7) + 7 = + 3C

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Với điện trường như thế nào thì có thể viết hệ thức U = E.d?

Xem đáp án » 21/03/2022 324

Câu 2:

Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện

Xem đáp án » 21/03/2022 87

Câu 3:

Một điện tích q = 2.10-7 C đặt tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực F = 4.10-3 N. Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại điểm M có độ lớn là

Xem đáp án » 21/03/2022 86

Câu 4:

Cho một đoạn mạch có điện trở không đổi. Nếu hiệu điện thế hai đầu mạch tăng hai lần thì trong cùng khoảng thời gian năng lượng tiêu thụ của mạch

Xem đáp án » 21/03/2022 86

Câu 5:

Công của lực điện làm di chuyển điện tích trong một điện trường đều

Xem đáp án » 21/03/2022 75

Câu 6:

Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với

Xem đáp án » 21/03/2022 70

Câu 7:

Đại lượngđặc trưng cho tác dụng lực của điện trường lên điện tích q đặt tại một điểm trong điện trường là

Xem đáp án » 21/03/2022 69

Bình luận


Bình luận