Câu hỏi:

21/03/2022 52

Câu phát biểu nào sau đây chưa đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các đặc điểm đúng của đường sức điện trường là:

+ Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ được một đường sức.

+ Các đường sức của điện trường không cắt nhau.

+ Đường sức của điện trường có thể là đường thẳng.

+ Đường sức của điện trường tĩnh là đường cong không khép kín.

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Với điện trường như thế nào thì có thể viết hệ thức U = E.d?

Xem đáp án » 21/03/2022 328

Câu 2:

Cho một đoạn mạch có điện trở không đổi. Nếu hiệu điện thế hai đầu mạch tăng hai lần thì trong cùng khoảng thời gian năng lượng tiêu thụ của mạch

Xem đáp án » 21/03/2022 94

Câu 3:

Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện

Xem đáp án » 21/03/2022 88

Câu 4:

Một điện tích q = 2.10-7 C đặt tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực F = 4.10-3 N. Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại điểm M có độ lớn là

Xem đáp án » 21/03/2022 86

Câu 5:

Công của lực điện làm di chuyển điện tích trong một điện trường đều

Xem đáp án » 21/03/2022 76

Câu 6:

Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với

Xem đáp án » 21/03/2022 71

Câu 7:

Đại lượngđặc trưng cho tác dụng lực của điện trường lên điện tích q đặt tại một điểm trong điện trường là

Xem đáp án » 21/03/2022 69

Bình luận


Bình luận