Câu hỏi:

23/03/2022 300

Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Đáp án B loại vì chế độ phong kiến ở Trung Quốc đã bị lật đổ bởi cách mạng Tân Hợi năm 1911.

- Đáp án C, D loại vì cuộc cách mạng Trung Quốc năm 1949 là cuộc cách mạng mang tính dân tộc dân chủ nhưng không mang tính nhân dân vì đây là cuộc nội chiến giữa hai bên là Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản.

Chọn đáp án A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thể giới thứ hai đều

Xem đáp án » 23/03/2022 2,728

Câu 2:

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 - 1929) đã làm sâu sắc thêm mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam. Đó là mâu thuẫn giữa

Xem đáp án » 23/03/2022 927

Câu 3:

Một yếu tố tác động đến sự xuất hiện xu thể hòa hoãn Đông - Tây trong quan hệ quốc tế từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?

Xem đáp án » 23/03/2022 602

Câu 4:

Nhận định nào dưới đây về Nhật Bản là không đúng?

Xem đáp án » 23/03/2022 573

Câu 5:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nhận định: Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào công nhân Việt Nam có đầy đủ các điều kiện của một phong trào tự giác?

Xem đáp án » 23/03/2022 565

Câu 6:

Một trong bốn “con rồng” kinh tế châu Á tử nửa sau thế kỉ XX là

Xem đáp án » 23/03/2022 538

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK