Câu hỏi:

14/04/2022 36

Đặc sắc nghệ thuật của văn bản Đi bộ ngao du là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

Văn bản có cách lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục, lí lẽ và dẫn chứng sinh động

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đoạn trích "Đi bộ ngao du" có bố cục mấy phần?

Xem đáp án » 14/04/2022 49

Câu 2:

Văn bản Đi bộ ngao du được trích dẫn từ tác phẩm nào?

Xem đáp án » 14/04/2022 40

Câu 3:

Tác phẩm “Ê-min hay Về giáo dục” thuộc thể loại gì?

Xem đáp án » 14/04/2022 39

Câu 4:

Trong Đi bộ ngao du, Ru-xô đã kết hợp các phương thức biểu đạt nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 37

Câu 5:

Tác giả của đoạn trích Đi bộ ngao du là nhà văn nước nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 33

Câu 6:

Nội dung chính của tiểu thuyết “Ê-min hay Về giáo dục” là gì?

Xem đáp án » 14/04/2022 33

Bình luận


Bình luận