Câu hỏi:

19/04/2022 767

Cho Zn có số hiệu nguyên tử bằng 30. Cấu hình của ion Zn2+ là

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Cấu hình electron nguyên tử !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

Cấu hình e của Zn (Z = 30) là: 1s22s22p63s23p63d104s2

Ion Zn2+ mất 2e =>cấu hình e của Zn2+ là: 1s22s22p63s23p63d10

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên tử của nguyên tố R có lớp ngoài cùng là lớp M, trên lớp M có chứa 2 electron. Cấu hình electron của R và tính chất của R là

Xem đáp án » 19/04/2022 3,041

Câu 2:

Nguyên tử X có electron cuối cùng phân bố vào phân lớp 3d và làm cho phân lớp d có tất cả là 7 electron. Tổng số electron của nguyên tử X là

Xem đáp án » 19/04/2022 1,525

Câu 3:

Tổng số hạt của nguyên tử nguyên tố X là 52. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của X là 3p5. Số khối của X là

Xem đáp án » 19/04/2022 931

Câu 4:

Phân lớp nào sau đây bán bão hòa?

Xem đáp án » 19/04/2022 627

Câu 5:

Nguyên tử của nguyên tố Y được cấu tạo bởi 36 hạt, trong hạt nhân số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Cấu hình electron của Y là

Xem đáp án » 19/04/2022 470

Câu 6:

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 10. Nguyên tố X là

Xem đáp án » 19/04/2022 460

Bình luận


Bình luận