Câu hỏi:

19/04/2022 1,646

Nguyên tử X có electron cuối cùng phân bố vào phân lớp 3d và làm cho phân lớp d có tất cả là 7 electron. Tổng số electron của nguyên tử X là

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Cấu hình electron nguyên tử !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

X có electron cuối cùng phân bố vào phân lớp 3d

=>mức năng lượng e của X là: 1s22s22p63s23p64s23d7

=>cấu hình e của X là 1s22s22p63s23p63d74s2  =>tổng số e của X là 27

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên tử của nguyên tố R có lớp ngoài cùng là lớp M, trên lớp M có chứa 2 electron. Cấu hình electron của R và tính chất của R là

Xem đáp án » 19/04/2022 3,095

Câu 2:

Tổng số hạt của nguyên tử nguyên tố X là 52. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của X là 3p5. Số khối của X là

Xem đáp án » 19/04/2022 967

Câu 3:

Cho Zn có số hiệu nguyên tử bằng 30. Cấu hình của ion Zn2+ là

Xem đáp án » 19/04/2022 824

Câu 4:

Phân lớp nào sau đây bán bão hòa?

Xem đáp án » 19/04/2022 707

Câu 5:

Nguyên tử của nguyên tố Y được cấu tạo bởi 36 hạt, trong hạt nhân số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Cấu hình electron của Y là

Xem đáp án » 19/04/2022 502

Câu 6:

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 10. Nguyên tố X là

Xem đáp án » 19/04/2022 479

Bình luận


Bình luận