Câu hỏi:

20/04/2022 299

Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Lý thuyết chung về amino acid !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

Lysin có CTPT C6H14N2Ocó M = 146

Alanin có CTPT C3H7NO2 có M = 89

Glyxin có CTPT C2H5NO2 có M = 75

Valin có CTPT C5H11NO2 có M = 117

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3–CH(NH2)–COOH?

Xem đáp án » 20/04/2022 1,680

Câu 2:

Axit amino axetic (H2N-CH2-COOH) không tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 20/04/2022 1,210

Câu 3:

α - amino axit là amino axit mà nhóm amino gắn ở cacbon ở vị trí thứ mấy?

Xem đáp án » 20/04/2022 1,016

Câu 4:

Hợp chất nào sau đây không phải là amino axit?

Xem đáp án » 20/04/2022 792

Câu 5:

Tên thay thế của amino axit có công thức cấu tạo CH3−CH(CH3)−CH(NH2)−COOH?

Xem đáp án » 20/04/2022 670

Câu 6:

Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7NO2 là

Xem đáp án » 20/04/2022 489

Câu 7:

Tên thường của hợp chất H2N-CH2-COOH là

Xem đáp án » 20/04/2022 390

Bình luận


Bình luận