Câu hỏi:

04/05/2022 75

Thời vụ gieo trồng là gì?

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Quy trình trồng trọt !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thời vụ gieo trồng là khoảng thời gian để gieo trồng đối với mỗi loại cây trồng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy nêu các phương pháp tưới nước cho cây trồng.

Xem đáp án » 04/05/2022 78

Câu 2:

Em hãy hoàn thành Bảng 2.2 bằng cách lựa chọn lợi ích của việc làm cỏ và vun xới sao cho phù hợp.

Em hãy hoàn thành Bảng 2.2 bằng cách lựa chọn lợi ích của việc làm cỏ và vun xới sao cho phù hợp (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 66

Câu 3:

So sánh ưu, nhược điểm của các hình thức bón phân theo mẫu Bảng 2.3

So sánh ưu, nhược điểm của các hình thức bón phân theo mẫu Bảng 2.3 (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 64

Câu 4:

Gieo trồng đúng thời vụ có lợi ích gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 59

Câu 5:

Em hãy lựa chọn hoạt động thích hợp với tình trạng cây trồng theo mẫu Bảng 2.1

Tình trạng cây trồng

Tỉa cây

Dặm cây

Cây yếu, bị sâu bệnh

 

 

Cây bị chết, không mọc

 

 

Cây mọc quá dày

 

 

Xem đáp án » 04/05/2022 55

Câu 6:

Quan sát hình 2.2 và cho biết quy trình trồng trọt gồm những bước nào?

Quan sát hình 2.2 và cho biết quy trình trồng trọt gồm những bước nào (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 52

Bình luận


Bình luận