Câu hỏi:

04/05/2022 67

So sánh ưu, nhược điểm của các hình thức bón phân theo mẫu Bảng 2.3

So sánh ưu, nhược điểm của các hình thức bón phân theo mẫu Bảng 2.3 (ảnh 1)

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Quy trình trồng trọt !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

So sánh ưu, nhược điểm của hình thức bón phân theo bảng 2.3

Hình thức bón

Hiệu quả sử dụng phân bón

Công lao động

Dụng cụ lao động

Thấp

Cao

Ít

Nhiều

Đơn giản

Phức tạp

Bón vãi

x

 

x

 

x

 

Bón theo hốc

x

 

 

x

x

 

Bón theo hàng

 

x

 

x

x

 

Bón phun qua lá

 

x

x

 

 

x

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy nêu các phương pháp tưới nước cho cây trồng.

Xem đáp án » 04/05/2022 84

Câu 2:

Thời vụ gieo trồng là gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 76

Câu 3:

Em hãy hoàn thành Bảng 2.2 bằng cách lựa chọn lợi ích của việc làm cỏ và vun xới sao cho phù hợp.

Em hãy hoàn thành Bảng 2.2 bằng cách lựa chọn lợi ích của việc làm cỏ và vun xới sao cho phù hợp (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 68

Câu 4:

Em hãy lựa chọn hoạt động thích hợp với tình trạng cây trồng theo mẫu Bảng 2.1

Tình trạng cây trồng

Tỉa cây

Dặm cây

Cây yếu, bị sâu bệnh

 

 

Cây bị chết, không mọc

 

 

Cây mọc quá dày

 

 

Xem đáp án » 04/05/2022 66

Câu 5:

Gieo trồng đúng thời vụ có lợi ích gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 61

Câu 6:

Quan sát hình 2.2 và cho biết quy trình trồng trọt gồm những bước nào?

Quan sát hình 2.2 và cho biết quy trình trồng trọt gồm những bước nào (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 54

Bình luận


Bình luận